NOWASTE CARPET

TONDESIGN werkt nauw samen met haar partners om zo min mogelijk afval te produceren en om zo min mogelijk het milieu te belasten.

Dat doen we op verschillende manieren:

  • Door on demand te printen en vooraf een banenplan te maken minimaliseren wij het snijafval
  • Wij gaan zo zuinig mogelijk om met grondstoffen en minimaliseren het uitvalpercentage.
  • Energie- en waterbesparing staan hoog in het vaandel, het dak van onze fabriek ligt vol met zonnepanelen en wij hergebruiken spoelwater van het productie proces. In de fabriek gebruiken wij enkel energie zuinige lampen.
  • Tapijtafval is goed te recyclen. Bepaalde nylontypes kunnen geheel worden gerecycled en worden technisch verwerkt tot nieuw nylon. Wollen tapijt kan uitstekend verwerkt worden als een natuurlijk isolatiemateriaal. Tapijtafval dat op dit moment nog ongeschikt is voor herverwerking wordt verbrand. Tijdens deze verbranding wordt energie teruggewonnen, omdat tapijt een hogere energiewaarde heeft dan aardolie. Bij het tapijt dat nu wordt ontworpen wordt al rekening gehouden met de mogelijkheid om later te recyclen.
  • Voortdurend wordt geprobeerd om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en waar mogelijk te hergebruiken. Tapijtkokers, waar het tapijt omheen is gewikkeld, worden zoveel mogelijk hergebruikt. Met toeleveranciers van grondstoffen worden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk retourverpakkingen toe te passen.
  • Wij proberen zoveel mogelijk ritten te combineren.
  • Tapijtlijmen zijn tegenwoordig vrij van organische oplosmiddelen.
  • De tapijtindustrie erkent het belang van samenwerken aan een gezond leefmilieu. Om die reden zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgericht en afspraken gemaakt.